Persoons gegevens HBSS lid
Voornaam :
Achternaam :
Geboortedatum :
Straatnaam+huisnummer :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
Mobiel :
Email adres :
Geslacht : Man Vrouw
Lidmaatschap veld :
Lidmaatschap zaal :
Lidmaatschap anders :
Ik wil graag een papieren clubblad op bovenstaand adres : Ja Nee
   

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande gegevens juist zijn en ik akkoord ga met de voorwaarden